وب سایت شخصی مهندس رامین ملک قاسمی

مقالات شبکه و کامپیوتر

Archive for نوامبر, 2019

NAT64 And DNS 64

http://www.rmalekghasemi.ir/file/DNS64NAT64.mkv

http://www.rmalekghasemi.ir/file/NAT64.mkv

posted by ramin_malek in IP Version 6 and have دیدگاه‌ها برای NAT64 And DNS 64 بسته هستند

Edit Cache Size For zabbix

https://www.zabbix.com/forum/zabbix-troubleshooting-and-problems/50768-please-increase-cachesize-configuration-parameter
posted by ramin_malek in Zabbix and have دیدگاه‌ها برای Edit Cache Size For zabbix بسته هستند

Install zabbix on ubuntu

https://www.zabbix.com/download?zabbix=4.0&os_distribution=ubuntu&os_version=16.04_xenial&db=mysql&ws=apache
posted by ramin_malek in Zabbix and have دیدگاه‌ها برای Install zabbix on ubuntu بسته هستند

Download Zabbix By OS

https://www.zabbix.com/download?zabbix=4.4&os_distribution=centos&os_version=6&db=&ws=
posted by ramin_malek in Zabbix and have دیدگاه‌ها برای Download Zabbix By OS بسته هستند

Download Zabbix Appliance

https://www.zabbix.com/download_appliance
posted by ramin_malek in Zabbix and have دیدگاه‌ها برای Download Zabbix Appliance بسته هستند

official Zabbix Template

https://share.zabbix.com/official-templates/all/page2
https://www.zabbix.com/integrations

http://www.rmalekghasemi.ir/file/zabbix/zabbix Template.zip

posted by ramin_malek in Zabbix and have دیدگاه‌ها برای official Zabbix Template بسته هستند

How add mikrotik Devieces in zabbix

http://www.rmalekghasemi.ir/file/zabbix/Zabbix mikrotik Add Host.mp4

http://www.rmalekghasemi.ir/file/zabbix/How To Check Mikrotik Router SNMP Service From Zabbix Server.mp4

http://www.rmalekghasemi.ir/file/zabbix/SNMP and traffic monitoring mikrotik on zabbix.mp4

posted by ramin_malek in Zabbix and have دیدگاه‌ها برای How add mikrotik Devieces in zabbix بسته هستند

annex Modeulation IN DSL line

posted by ramin_malek in DSL and have دیدگاه‌ها برای annex Modeulation IN DSL line بسته هستند

Pon networks

http://www.koosha.net/blog/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-gpon-%D9%87%D9%88%D8%A2%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-olt-onu-ont
http://blog.essmart.ir/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-pon-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-olt-onu-ont-%D9%88-odn/

posted by ramin_malek in Fiber and have دیدگاه‌ها برای Pon networks بسته هستند

How config MPLS And VPLS Vrf BGp in mikrotik

https://mum.mikrotik.com/presentations/US13/scott.pdf
posted by ramin_malek in شبکه(mikRotik Routers) and have دیدگاه‌ها برای How config MPLS And VPLS Vrf BGp in mikrotik بسته هستند