Parsitem

وب سایت شخصی مهندس رامین ملک قاسمی

مقالات شبکه و کامپیوتر

بايگاني براي مارس, 2015

شکار خط در الستیکس

http://www.rmalekghasemi.ir/file/pickupext.pdf

نوشته شده به وسيله ramin_malek در Voip ، ديدگاه ‌ها (827)

راه اندازی OBFS proxy

لینک 1

http://www.no-filter.com/forum/showthread.php/7035-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-obfsproxy-%D8%B1%D9%88%DB%8C-CentOS6

لینک 2

http://www.no-filter.com/forum/showthread.php/7015-Obfuscated-Proxy-OBFSPROXY-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87

لینک 3

 

http://www.no-filter.com/forum/showthread.php/7125-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-obfsproxy-%D9%88-fteproxy-%D8%B1%D9%88%DB%8C-windows

کانکشن 1

http://www.rodfile.com/juhig6wzso26

کانکشن 2

http://www.mediafire.com/download/16fqachzrs976i7/Multi+Connnection-ownserver.zip

 

لینک فارسی

http://www.rmalekghasemi.ir/file/fte.pdf

 

http://www.no-filter.com/forum/showthread.php/7125-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-obfsproxy-%D9%88-fteproxy-%D8%B1%D9%88%DB%8C-windows

نوشته شده به وسيله ramin_malek در Tunneling sloution ، ديدگاه ‌ها (1,439)

install samba server on centos

https://www.howtoforge.com/samba-server-configuration-on-centos-6.5

 

http://www.krizna.com/centos/installing-configuring-samba-centos-6

نوشته شده به وسيله ramin_malek در Linux ، بدون ديدگاه

TCPDUmp on linux

http://linux-zone.org/forums/thread1777.html#post6059

نوشته شده به وسيله ramin_malek در Linux ، ديدگاه ‌ها (345)

Error معمول Radius server

Maximum check online fails reached
ببینید در اکانتینگ ها برنامه میآید وضعیت آنلاین بودن بوزر را در بازه های زمانی تعیین شده ای از NAS شما درخواست میکند و اگر چند بار نتواند روتر به این موضوع پاسخ بدهد یوزر را قطع میکند
این مورد به این منظور است که اگر یوزر به صورت ناگهانی قطع شد بدون اینکه اطلاعات قطعی را به روتر بفرستد برای حذف از لیست کاربران آنلاین کاربر به صورت خودکار قطع حساب تا از حسابش بیهوده کاسته نشود.

User Traffic quota has been exceeded
مقدار تعیین شده ترافیک برای کاربر پاین یافته است

Maximum number of concurrent logins reached
تعداد لاگین همزمان یوزر به پایان رسیده است و شما بیش از این نمیتوانید با آن کاربر اجازه اتصال بگیرید.

No rule can be applied
در این مورد چون دقیقا با این اکانتینگ زیاد کار نکرده ام نمیدانم معنی این مورد در اینجا چیست.معنی عمومی آن این میشود که هیچ قانون و مورد قابل انطباق به این مورد پیدا نشده است .

 

http://kerman.sinet.ir/error.htm

نوشته شده به وسيله ramin_malek در شبکه(mikRotik Routers) ، ديدگاه ‌ها (376)

Open ssh on windows

http://www.rmalekghasemi.ir/file/openssh.pdf

نوشته شده به وسيله ramin_malek در شبکه(mikRotik Routers) ، ديدگاه ‌ها (457)

Traffic shaping on centos

https://www.webhtb.ro/download

نوشته شده به وسيله ramin_malek در Linux ، بدون ديدگاه

 Parsitem