نکاتی در مورد پورت ACCESS و Trunk

اگر ترافیک قبلا تگ خورده باشد باید پورت به حالت ترانک بزاریم چون در حالت access حتما دوباره ترافیک تگ میخورد و دیگر پکت رد نمی شود

 

اگز ترافیک تگ نخورده حتما باید پورت رو توی حالت access قرار داد تا تگ VLAN بخرد

 

در dslam وقتی پورت رو روی vlan 1101 میگذاریم حتما باید پورت ترانک بزاریم چوت قبلا توسط Dslam تگ خورده ولی روی ترانک فقط همون vlan رو اجازه رد شدن میدهیم

 

 

اگر پورت روی access باشد تگ خواهد خورد دیگر نیازی به تعریف آن روی دستگاه بهد نیست و در حالت ترانک tag زده نیمشود فقط چک می شود ترافیک های مجاز رد شوند

 

اگر بخواهیم یم سوییچ ترافیک یک vlan رو از خود عبور دهد باید vlan رو بروی اون سوییچ تعریف کنیم