وب سایت شخصی مهندس رامین ملک قاسمی

مقالات شبکه و کامپیوتر

Archive for the 'Fiber' Category

Pon networks

http://www.koosha.net/blog/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-gpon-%D9%87%D9%88%D8%A2%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-olt-onu-ont
http://blog.essmart.ir/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-pon-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-olt-onu-ont-%D9%88-odn/

posted by ramin_malek in Fiber and have دیدگاه‌ها برای Pon networks بسته هستند